top of page

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen? Wellicht worden uw vragen beantwoord in onze algemene voorwaarden. Wanneer uw vraag niet beantwoord is, kunt u hier contact met ons opnemen.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden van Gorgeous Beauty gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Deze gelden tussen salon en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

2. Plichten van de salon
De salon biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van de salon moet zij dit zo spoedig mogelijk melden.

3. Plichten cliënt
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk tot 24 uur voor afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt de salon 50% van de behandeling in rekening. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Wanneer de cliënt meer dan tien minuten te laat is, mag de salon de verloren tijd inkorten en toch de volledige prijs berekenen. Meer dan vijftien minuten te laat in de salon betekent dat de gehele afspraak niet door kan gaan en toch het hele bedrag verrekend zal worden.

4. Betaling
De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. De salon meldt alle prijzen zichtbaar in de salon. Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5a. Persoonsgegevens & Privacy
Gorgeous Beauty, gevestigd: Zestienhovensekade 475, 3043KS Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. C. Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Gorgeous Beauty. Zij is te bereiken via gorgeousbeautyrdam@gmail.com

5b. Persoonsgegevens die wij verwerken
Gorgeous Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

5c. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens m.b.t. gezondheid.

5d. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Het aanmaken van facturen voor de boekhouding

5e. Beveiliging van persoonsgegevens

 • Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld.

 • Jouw gegevens kunnen in zijn geheel verwijderd worden, maar dat betekent dat je ook geen klant meer kunt zijn bij Gorgeous Beauty.

 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gorgeousbeautyrdam@gmail.com

 • Gorgeous Beauty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

5f. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gorgeous Beauty gebruikt enkel en alleen functionele cookies welke geen persoonsgegevens opslaan of vergelijkbare technieken.

6. Garantie wimperextensions
De salon geeft de cliënt 4 dagen garantie op de behandeling en de producten.

Dit komt te vervallen indien
• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door de styliste.
• De cliënt niet de adviezen voor thuisverzorging heeft opgevolgd zoals beschreven in de nazorg informatie.
• De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de salon gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de salon doch binnen 5 dagen. Alleen ongeopende producten kunnen geruild worden.

De garantie op wimperextensions vervalt na 4 dagen. Mocht u hier klachten over hebben dan dient u deze binnen 3 dagen na de behandeling te melden. Wij beoordelen uw klacht en de geldigheid van de garantie wel op voorgeschreven adviezen en op eigen verzorging van de wimperextensions buiten de salon. Er geldt op deze behandeling géén restitutie.

7. Aansprakelijkheid
De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & Diefstal
De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon. De salon moet de klager binnen 5 werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Gorgeous Beauty is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Gorgeous Beauty.

Gorgeous Beauty kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Gorgeous Beauty betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Gorgeous Beauty aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Algemene voorwaarden: Welkom
bottom of page